Offentlig auktion.

Tisdagen den 20 innevarande Mars från kl 10 f. m. låter sjökapten E. F. Vallin, Längers i Helvi, genom offentlig auktion till den mestbjudande i mindre utrop försälja: ett parti hvete, råg, vackert utsädeskorn, dito ärter, korngryn, hvetemjöl, potatis, klötver- och timotejhö, 50 häckar råghalm, beredt läder och skinn, några får, en 2:ne månaders gammal gris, en gödkalf, 1 bättre kontorsskåp samt dessutom en stor del andra saker som här icke så utförligt kan uppräknas, och lemnas anstånd med betalningen för godkände inropare till den 20 nästk. Juli.
Koparfve i Rute d. 13 Mars 1888.
Efter anmodan,
J. S. KARLSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *