Till landstingsmän

för norra häradet äro återvalde alla de i tur afgående, nämligen riksdagsmannen G. Kolmodin, nämndem. L. Granberg, Granskogs i Dalhem, d:o C. J. Johansson Gute i Bäl, d:o J. G. Lindgren Hägur i Bunge och fanjunk. O. Broström i Bro; till suppleanter blefvo likaledes återvalde: nämndem. O. Löfvenberg Lauhage i Stenkyrka, d:o A. Englund Banna i Lärbro, d:o J. R. Söderberg Sylfaste i Follingbo, kapt. C. T. Bro ander, fanjunk. J. Bingmark i Gothem, husb. Ol. Olofsson Kopungs i Ardre och husb. J. N. Hederstedt Nygranne i Halla.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Maj 1875
N:r 41.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *