Passagerare-Lista.

Med Ångf. Gotland från Stockholm d. 25 d:s. Häradsh Kreuger, statsrådet Waern, hrr Lindström, Kolmodin, Lindström, Wiliam, Wallensten, Lindström, Carlsson, Lindqvist, Olsson, Norrby, Fjellström, P. Dillner, Sandelius, Holmgren, Åkermark, Procopée; fruarne Waldensten, Hemström, Gardell, Kahlqvist, Johansson, frök:ne Gustafsson och Fackt.

Med ångf. Wisby från Stockholm d. 27 d:s Grefve Horn med grefvinna, doktor Leijer, notarien Donner, frih:nan von Vegesach, fram Gardell, Hellgeving, Hultman, Hane, Fredriksson, fru Dröös; hrr Kahl, Wisnell, Åkerman, Jeurling, Forsberg, Nordenberg, och Ludvig.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1875
N:r 42.

Torgpriser i Wisby,

från den 21 till den 28 Maj.
Aborre, 1,50 á 2 kr. lisp.
Fläsk, 9 kr. pr lisp. 50 öre skålp.,
Flundra 33 á 63 öro tjoget,
Gädda 2,50 öre lisp.
Mente 21 kr. pr tunnan,
Kalfkött 12 á 33 öre pr skålp.,
Lax, 45 á 55 öre skålp.,
Mjölk, oskummad, 33 öre, skummad 10 öra kannan,
Oxkött 5 kr. pr lisp., 25 á 38 öre skålp.,
Ost, 25 á 50 öre skålp,
Potatis, 6,50 á 7 kr. pr tunnan,
Råg, 17 á 18 kr. pr tunnan,
Smör 67 á 75 öre, (från mejeri 90 öre) skålp.
Strömming, 25 á 50 öre valen,
Torsk, 67 á 85 öre lisp.,
Ägg, 84 öre tjogen.
Af ägg liten eller nästan ingen tillförsel hvartill orsaken anses vara fortgående uppköp utför tullarne.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1875
N:r 42.

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade till Visby.
Maj d. 27. Hagerman, skon. ”Favoriren” fr. Sunderland, stenkol. — Siggelin, skeppet ”Gotland” fr. Nevcastle, stenkol.
Till Rohne.
— D. 18. Westberg, skon. ”Maria Carolina” fr. Kiel, barl. — d. 22. Ennew, brigg. ”Henriette Green” fr. Nevcastle, stenkol, haverist.
Till Katthammarsvik.
— D. 27. Björklund, sken. ”Thor” fr. Lübeck, barlast.
Till Ljugarn.
— D. 21. Norrby, skon. ”Carolina” fr. Wismar, barl.
Till Slite.
— D. 27. Jacobsson, skon. ”S:t Olof” från Rostock, barlast.
Utklarerade från Ljugarn.
— D. 22. Jacobsson, skon. ”Nordstjernan” till Kiel, trävaror.
Från Katthammarsvik:
— Siltberg, slup. ”Carl Edvard” till Wismar, trävaror och kalk.
Från Westergarn.
— D. 21. Landström, skon. ”Fru Lona” till Wismar, träv. — 22. Nyman, jakt. ”Hilda” till Wismar, träv. och kalk.
Från Slite.
— D. 20. Rubarth, koffen ”Concordia” till Vordingborg, träv. — D. 22. Ruthberg, jakt ”Mathilda”. till Wismar, kalk och träv. — 25. Hultman, skon. ”Phoenix” till Helsingfors, kalk och träv.
Från Klinte.
— D. 19. Nyman, skon. ”Sofia Fredrika” till Heilighafen, träv. — 18. Smitterberg skon. ”Laura” till Femern, träv. och kalk. — D. 22. Lindahl, skon.-brigg. ”Frithiof” till Howacht, trävaror.
Från Kappelshamn.
— D. 24. Schultz, jakt ”Maria” till Helsingfors, kalk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1875
N:r 42.

Kronprinsen

skall i sommar genomgå underbefälsskolan vid Svea lifgarde och deltaga i dess öfningar på Ladugårdsgärdet. De båda yngsta prinsarna vistas under deras majestäters bortovaro hos prinsessan Eugénie på Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1875
N:r 42.

En svår hagelby

urladdade sig i torsdags på f. m. öfver staden och troligen äfven dess omnejd. Ovädret varade dock lyckligtvis blott en kort stund och medförde antagligen ringa eller ingen skada.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1875
N:r 42.

Räfskall.

Redaktionens korrespondent å Fårön skrifver den 25 d:s: Förliden söndagsmorgon blef en räf synlig å Lutterhornsborgen. Skallgång pålystes s. d., och natten till måndagen uppställdes skallfolket. Drefvet börjades från fyren samt fortgick till kl. 9 f. m., då Jacobson från Broskogs med ett väl rigtadt skott lyckades fälla mickel till marken.
Det var särdeles nöjsamt att se med hvilken ordning, raskhet ock fiffighet såväl unga som gamla deltogo i skallet efter den sluge mickel, hvilken flera gånger sökte genombryta drefvet och kom det så nära, att man slog ense honom med käppar och bösskolfvar. På hr Mickels framtassar syntes tydligt att han haft byggnadsbestyr för sig till trygghet för sin familj, hvarför den samma noga eftersöktes, fast utan framgång. Öfver 300 personer deltogo i denna skallgång, den enda på 18 år.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1875
N:r 42.

”Oskarshamn”,

den nya prydliga ångaren, kommer nu, såsom af annons i dagens nummer synes, att tillsvidare underhålla regulier kommunikation mellan Visby och Oskarshamn, med anlöpande af hamn på norra Öland. Fartyget afgår från Oskarshamn till Visby hvarje onsdagsmorgon kl. 7 och återvänder härifrån hvarje torsdagsmorgon vid samma tid.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1875
N:r 42.

Smittkopporna

halva plötsligt angripit åtskilliga personer här i staden. Efter hvad vi hört uppgifvas skall smittoämnet blifvit infördt på det sätt, att en i Göteborg i smittkoppor afliden flickas kläder blifvit hennes här i staden boende föräldrar tillsända och här sedermera begagnade. För närvarande lära fyra personer vara illa angripna af denna farliga sjukdom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1875
N:r 42.

Ett blodigt slagsmål

egde härstädes mönstringsdagen, måndags qväll, efter slutad mönstring rum, i det skräddaren Widerqvist öfverföll och illa sårade handlanden C. Marquard, som nu i hemmet vårdas. Målet förekommer i öfvermorgon.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1875
N:r 42.