Räfskall.

Redaktionens korrespondent å Fårön skrifver den 25 d:s: Förliden söndagsmorgon blef en räf synlig å Lutterhornsborgen. Skallgång pålystes s. d., och natten till måndagen uppställdes skallfolket. Drefvet börjades från fyren samt fortgick till kl. 9 f. m., då Jacobson från Broskogs med ett väl rigtadt skott lyckades fälla mickel till marken.
Det var särdeles nöjsamt att se med hvilken ordning, raskhet ock fiffighet såväl unga som gamla deltogo i skallet efter den sluge mickel, hvilken flera gånger sökte genombryta drefvet och kom det så nära, att man slog ense honom med käppar och bösskolfvar. På hr Mickels framtassar syntes tydligt att han haft byggnadsbestyr för sig till trygghet för sin familj, hvarför den samma noga eftersöktes, fast utan framgång. Öfver 300 personer deltogo i denna skallgång, den enda på 18 år.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1875
N:r 42.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *