Smittkopporna

halva plötsligt angripit åtskilliga personer här i staden. Efter hvad vi hört uppgifvas skall smittoämnet blifvit infördt på det sätt, att en i Göteborg i smittkoppor afliden flickas kläder blifvit hennes här i staden boende föräldrar tillsända och här sedermera begagnade. För närvarande lära fyra personer vara illa angripna af denna farliga sjukdom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1875
N:r 42.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *