Godemän vid lantmäteriförrättningar för 1888.

Inom södra fögderiet:
I Stenkumla socken: hemmansägares Johan Ronström, Martille, och Johan Pettersson, Gardrungs;
Träkumla socken : hemmansäg. Theodor Eriksson, Kue, och Johan Lundström, Tjengdarfve;
Vesterhejde socken: hemmansäg. Axel Stålhandske, Vible, och ingen. Ludvig Fegræs, Kuse;
Vall socken: hemmansäg. Olof Hagvall, Rosarfve, och Lars Bandelin, Bomarfve:
Hogrän socken: hemmansäg. Johan Johansson, Gervalds, och Karl Lagergren, Alveds;
Atlingbo socken: hemmansäg. O. R. Kahlström, Atlings L:a, och O. Carlsson, Myrände;
Sanda socken: hemmansäg. Johan Ekelund, Stenhuse, och Karl Pettersson, Ganne;
Mästerby socken: nämdeman J. F. Sahlsten, Sallmunds, hemmansäg. Olof Larsson, Båtels, och L. J. Eriksson, Myre;
Vestergarn socken: hemmansäg. Karl Karlsson, Mafrids, och Per Lyberg Halls;
Eskelhem socken: hemma. säg. Lars Jakobsson, Rosenbys, och G. Bolin, Buters;
Tofta socken: Olof Gahnberg, Kroks, och Karl Nilsson, Bjers;
Hejde socken: hemmansäg. P. E. Alfvengren, Gervalds, Olof Jacobsson, Skogs, och J. O. Åkerbäck, Hejdegårda;
Väte socken: hemmansäg. K. W. Carlqvist, Binge, och Johan Thomasson, Smide;
Klinte socken: hemmansäg. Gustaf Pettersson, Valla, Nils Christiansson, Sicklings, och N. Jacobsson, Loggarfve;
Fröjel socken: hemmansag. L. P. Bökelund, Rofvide, och Karl Odin, Kaupe;
Fardhem socken: riksdagsmannen L. Norrby, Stenstu, och hemmansäg. Johan Johansson d. ä., Gardarfve;
Linde socken: hemmansn. O. Pettersson, Odvalls, och Johan Hansson, Hagvalds;
Lojsta socken: hemmansägaren N. Johansson, Fride, och L. Pettersson, Båtels;
Levide socken: J. P. Stenberg, Stenstu, N. P. Lingström, Leives, A. Dahlgren, Bondarfve, G. Larsson, Bringsarfve, och O. Båtelsson, Boxarfve;
Gerum socken: hemmansäg. J. Hägg, Hägvalds, och J. Nilsson, Likmunds;
Alfva socken: nämdemannen O. N. Bolin, Gandarfve, och hemmansäg. Hans Olofsson, Rangsarfve;
Hemse socken: hemmansäg. M. Cedergren, Hulte, och M. Pettersson, Smiss;
Rone socken: hemmansäg. H. Jacobsson, Smissarfve, och J. N. Jacobsson, Autsarfve;
Eke socken: hemmansäg. Severin Norrby, och f. fanjunkaren F. Palmqvist, båda från By;
Hablingbo socken: hemmansäg. Al. Jacobsson, Stora Vastäde, och f. hemmansäg. Per Jacobsson, L:a. Domerarfve;
Silte socken: hemmansägaren Hans Båtelseon, Hallvede, och Petter Larsson, Snosarfve;
Ejsta socken: hemmansäg. J. Jacobsson, Jacobs, och J. Rosendahl, Grymlings;
Sproge socken: hemmansäg. Karl Bolin, Butvier, och Per Persson Alfvegårda;
Hafdhem socken: hemmansäg. Tomas Mattsson, Qvinnegårda, och Johan Klasson Snefvede;
Näs socken: hemmansäg. Georg Nilsson, Sixarfve, och Matts Grelsson St. Sigeips;
Grötlingbo socken: hemmansäg. Petter Larsson, Kattlunds, och Jacob Rosendahl, Kattlunds;
Fide socken: hemmansäg. Båtel Osterman, Fride, och Per Persson, Österby;
Öja socken: Petter Veström, Bunge, och Olof Vessman, Strands;
Hamra socken: hemmansäg. Lars Pettersson, Skoga, och Hans Jacobsson, Sallmunds;
Vamlingbo socken: hemmansäg. Kristian Olsson, Gervalde, och N. L. Olsson, Nora;
Sundre socken: hemmansäg. Per Berggren, Gervalde, och Olof Cederlund, Otes;
Burs socken: hemmansäg. Hans Hansson, Bandelunda, och Jakob Hansson. Heffride;
Stånga socken: Olof Olofsson, Frixarfve, och O. R. Pettersson, Liffride;
När socken: hemmansäg. Lars Fr. Nilsson, Rikvide, och Albrekt Sundqvist, Folka;
Lau socken: hemmansäg. Lars Johansson, Bönda, och Karl Johansson, Koparfve;
Garda socken: hemmansäg. Jacob Pettersson, Robbenarfve;
Etelhem socken: hemmansäg. Karl Skönlnud, Kyrkeby, och Jakob Pettersson, Tenglings;
Alskog socken: Johan Hendricksson, Liffride, och Johan Ahlberg, Snosarfve;
Lye socken: hemmansäg. Karl Karlsson, Bosartve, och Karl Rondahl, Rotarfve.

Inom norra fögderiet :
I Visby norra socken: landtbr. M. F. Gahne S:a Hästnäs.
Endre socken: nämdem. Th. Wiberg och landtbr. Johan Larsson, Endregårda;
Hejdeby socken: hemmansäg. Lars Nordström, Råby och Karl Hedström, Tibbles;
Barlingbo socken: hemmansäg. H. N. Pettersson, Åkra L:a, och S. F. Johansson, Munkebos;
Ekeby socken: hemmansäg. Johan Kalmén, Magnsarfve, och Georg Pettersson, Godrings;
Roma socken: hemmansäg. P. Johansson, Vallarfve, och J. Lithberg, Busarfve;
Björke socken: hemmansäg. C. N. Stenström, Smedegårda, och Johan Jacobsson, Norrgårds;
Follingbo socken: hemmansäg. J. N. Söderberg, Sylfaste, J. V. Pettersson, Kallings, och K. Hagvall, Hagvards.
Akebäck socken: nämdem. J. Arvidsson, Glammunds, och Lars Jacobsson, Folkedarfve;
Fole socken: riksdagsm. P. Larsson, L:a Fole, och styckjunkare Joh. Wisselgren, S:a Ryftes;
Lokrume socken: hemmansäg. Olof Lindström, Tomase, och L. P. Bodin, Grausne;
Veskinde socken: hemmansäg. P. Pettersson, Kungs, och Elof Pettersson, Björkome;
Bro socken: hemmansäg. N. Viddin, Qvie, och O. Hedström Ekes;
Martebo socken: hemmansäg, C. O. Björkander, Pajse, och L. P. Pettersson, Binge;
Lummelunda socken: hemmansäg. O. Pettersson och J. Kindberg, båda vid Kinner;
Stenkyrka, socken: hemmansäg. Ol. Wallin, Vale, och Petter Björkegren, Gräne;
Tingstäde socken hemmansäg. Johan Nyberg, Nystugu, Petter Högborg, Myrveller, och Anders Stenberg, Lunds;
Othem socken: hemmansäg. Ferdinand Pettersson, Otemars, och Joh. Lundberg, Klints;
Boge socken: hemmansäg. J. P. Forslund, Tjelder, O. P. Bergström, Klinte, och L. A. Bergström, Laxarfve;
Hangver socken: hemmansäg. P. Pettersson och P. Segerd hl, Sixarfve, landtbr. Chr. Hederatedt, Gullauser, och fanjunkaren J. N. Smith, Kyrkebys;
Hall socken: hemmansäg. Pettersson, Gannarfve, och J. Hägvall, Hägvards;
Lärbro socken: hemmansäg. L. P. Larsson, L:a Källställe, O. L. Björkegren, Angelbos, och Anton Larsson, Glästäde;
Helvi socken: hemmansäg. Ol. Lundin, S:a Ihre, och K. O. Falk, Kännungs;
Rute socken: nämdem. P. E. Bergström, Bräntings, och hemmansäg. J. E. Söderdahl, Siffride;
Fleringe socken: hemmansäg. Jacob Medin, Medebys, och L. N. Pettersson, Lunderhage;
Bunge socken: hemmansäg. J. H. Norman, Utbunge, och J. P. Stuxberg, Stux;
Fårö socken: hemmansäg. P. Broström, Broa, P. Ahlqvist, L:a Hoburga, och skolläraren J. P. Södergren;
Hejnum socken: hemmansäg, Petter Thomsson, Kyrkebys, och J. P. Erlandsson, Suderbys;
Bäl socken: hemmansäg. Nils Mårtensson, Sudergårda, och nämdem. J. C. Johansson, Gute;
Källunge socken: hemmansäg. Nils Edvardsson, Suderbys, och Olof Pettersson, Ekeskogs;
Vallstens socken: hemmansäg. E. N. Eriksson Alfvena, och J, P. Söderström, Hägvalds;
Gothem socken: hemmansäg. O. T. Paulsson, Kyrkbinge, och Ol. Jacobsson, Fjärdinge;
Norrlands socken: hemmansäg. Karl Jacobsson, Lista, och Petter Jacobsson, Björke;
Hörsne med Bara socknar: nämdem. L. P. Christensson, Norrbys, och hemmansäg. O. Pettersson, Mattsarfve;
Dalhem socken: hemmansäg. P. Pettersson, Harstäde, och Johan Johansson, Hallfoser;
Ganthem socken: hemmansäg. Johan Kolmodin, Godrings, och Joh. Pettersson, Gardese;
Halla socken: hemmansäg. Petter Jacobsson, Dalbo;
Sjonhem socken: hemmansäg. D. Olofsson, Petserfve;
Viklau socken: hemmansäg, J. Hägg, och Olof Pettersson, Sixerfve;
Vänge socken: hemmansäg. N. Jacobsson, Kyrkljufves, P. Pettersson. Vikarfve, K. Pettersson, Rofvalls, och Johan Olofsson, Sallmunde;
Buttle socken: hemmansäg. Aug. Larsson, Alteime, och Jacob Lagergren, Österby;
Guldrupe socken: hemmansäg. J. P. Jacobsson, Bjers, och N. Timgren, Krasse;
Östergarn socken: hemmansäg. L. Jacobsson, Fakla, och O. Jacobsson, Gutenviks;
Gammalgarn socken: hemmansäg. Tomas Franzén, Kyrkljufves, och Johan Lundberg, Gartarfve;
Ardre socken: hemmansäg. Anders Hansson, Halsegårda, och Olof Vedin, Vesterby;
Kräklingbo socken: fanjunkaren Jacob Österberg, Hejdeby, hemmansäg. Lars Vedin, Rågåkra, och Hans Jacobsson, L:a Hammars;
Ala socken: hemmansäg. J. F. Jacobsson, Gyle, och L. Pettersson, Stenstugu;
Ange socken: hemmansäg. Karl Olofsson, Boters, Fredrik Pettersson, Stenstuga, ock Patrik Bendelin, Fjäle.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *