Ett aftonsamqväm

hade goodtemplarlogerna »Fridsförbundet» och »Oskare minne» anordnat i går afton i ordenshuset vid Mellangatan. Der bjöds på musik af ordens sextett, berättelser upplästes och poem framsades, sånger afajöngos, solo och kör, och gitarrmusik utfördes af en ordensmedlem. Efter samqvämet hållas logemöten med båda logerna och intogos nya medlemmar.
Tillställningen var besökt af omkring 200 personer, och var belåtenheten så allmän att flere dylika samqväm komma anordnas.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *