Då begäran af Gotlands Enskilda Bank

kommer genom offentlig auktion å stadens auktionskammare, att tisdagen den 20 Mars kl. 12 på dagen, försäljas följande hos nämde Bank hypotiserade värdehandlingar, näml.:
24 aktier i Ångfartygsbolaget Gotland med kuponger från och med 1888; 20 aktier i Visby Badhusaktiebolag med kuponger från och med 1888 och En inteckning å 2000 kronor i 1/32 mantal Stenbuse i Sanda, hvarå ränta antecknats vara betald senast den 31 December 1882.
Betalningen erlägges kontant.
Visby den 10 Mars 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *