Tillkännagifvanden.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i Handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare m. fl. denna dag intagits anmälan af Anton Jakobsson att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse i Levede socken under firma Anton Jakobsson.
Visby i Landskansliet 16 Februari 1888.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare m. fl. denna dag intagits anmälan af Lars Albert Hellgren att han ämnar idka handelerörelse i Sjonhem socken under firma A. Hellgren.
Visby i Landskansliet 18 Februari 1888.
E. Poignant.
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *