Vid arrendeauktion

å indragna häradshöfdingebostället 7/8 manyal Alleqvia nr 2 i Endre socken, dels å landskontoret och dels inför häradets kronofogde, afgafs å förra stället ett enda anbud å 1,031 kr. af K. V. Gardell och å det senare stannade Oskar Jacobsson, Tibles, för högsta anbudet med 710 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *