Gotlands missionsförening

hade i går e. m. kl. 4 anordnat en försäljning i missionshuset af en del arbeten förfärdigade af syföreningen.
Efter ett kortare föredrag af K. A. Johansson vidtog försäljningen af de olikartade föremålen och fortgick under ett par timmar under den lifligaste och angenämaste stämning. Hela försäljningssumman för aftonen uppgick till 122 kr. 30 öre.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *