Angående eldsvådan i Garda

nedbrann, har un förhör hållits inför länsman Svallingson, hvara framgått, att elden troligen uppkommit derigenom att troseningen och väggen till skafferiet blifvit antända genom någon bristfällighet i det från kontorskakelugnen ledande röret.
Elden märktes vid 3/4 7-tiden af en bland handlenden Malkans barn, som gjorde fadren uppmärksam på att det var något som smattrade. Vid öppnandet af dörren till kontoret möttes de närvarande af tjock rök, som snart fylle alla rummen. Der upplystes att kontorskakelugnen de närmast föregående dagarne visat stor benägenhet att röka.
Som vi redan omtalat var huset till grunden nedbrunnet vid 11-tiden, sedan alla släckningsförsök visat sig fruktlösa.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *