Borgenärerna

i aflidne O. F. Dahlströms, Lingsarfve i Eskelhem, till administration afträdda bo, kallas att sammanträda vid Lingsarfve i Eskelhem lördagen den 18 innevarande Februari kl. 10 förmidd. för att öfverenskomma och besluta om antagande af angifvet anbud å hemmanet m. fl. boet rörande frågor.
Vid samma tillfälle försäljes älven något lösegendom som vid föregående auktion icke medhans, såsom den aflidnes gångkläder, något spanmål m. m., med betalningsanstånd till den 28 instundande April för godkände inropare.
Eskelhem den 9 Februari 1888.
Lars Nordström. Johan Olsson.
ADMINISTRATORER.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *