Den ryska flotta,

som vi i onsdags bebådade, har nu delvis anländt till vara kuster. I gar e. m. inkommo nämligen 2 af de väntade ångarne till Slite och i dag ha ytterligarne 2 anländt. Flere väntas hvilken stund som helst. De nu anlända ångarna medföra en last af öfver 15,000 tunnor rysk spanmål och ryskt mjöl, hvilket allt för hufvudstadsimportörernas räkning tillsvidare kommer att magasineras i Slite.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *