Hushållningsällskapet

har idag haft sammanträde under ordförandeskap af landshöfding Poignant. Bland de närvarande märktes ett större antal allmogemän än vanligt.
Den uppgjorda och antagna staten för året visar uti inkomster och utgifter 18,016 kronor.
Till sällskapets ordförande och vice d:o återvaldes landshöfding Poignant och landssekreter Hambræus äfvensom till sekreterare och skattmästare hrr Harald Gustafson och J. E. Ihre.
I förvaltningsutskottet återvaldes landtbrukare Dassow och nyvaldes järmästare Sylvan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Januari 1888
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *