Arbetarföreningen

firade i gar afton sin Knutfest med en treflig och angenäm danstillställning, hvilken lockat en ovanligt stor skara ungdom, sa att de del tagandes antal torde uppgatt till öfver etthundra. Arbetarföreningens sal var festligt smyckad med blommor och grönt, och fonden upptogs af ett bord med förfriskningar. Sedan en af värdarea, snickaren Lindbom, hälsat de närvarande välkomna och utbragt föreningens skäl, vidtog dansen vid tonerna af messingsinstrument och fioler. Dan fortgick efter ett omväxlande program till något öfver midnatt. Under aftonens lopp höjdas skålar för den nye ordföranden hr Aug. Johansson, samt för arbetarföreningens framgång.
Äfven denna fest torde, såsom med arbetarföreningens fester alltid är fallet, hos alla deltagarna ha efterlemnat ett angenämt minne.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *