Folkmängdsförhållanden på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888.

Garda socken: födda 5 (3 mankön, 2 qvinkön) döda 1 (qvinkön), inflyttade 41 (8 mankön, 23 gvinkön), utflyttade 47 (19 mankön, 28 qvinkön); minskning 2; folkmängd: 453.
Etelhems socken: födda 18 (9 mankön, 9 qvinkön), döda 10 (5 mankön, 5 qvinkön), Inflyttade 28 (14 mankön, 14 qvinkön), utflyttade 43 (22 mankön, 21 qvinkön); minskning 7; folkmängd 493.
Ejsta socken: födda 9, döda 12, inflyttade 38, utflyttade 43; vigda 8 par; minskning 12; folkmängd 618.
Sproge socken: födda 5, döda 3, inflyttade 11, utflyttade 16, vigda 1 par; minskning 2; folkmängd 588.
Gerum socken: födda 4, döda 2, inflyttade 21, utflyttade 17, vigda 1 par; ökning 6; folkmängd 190.
Gothem socken: födda 18, döda 10; inflyttade 17, utflyttade 27; minskning 2; folkmängd 641.
Norrlanda socken: födda 5, döda 6, inflyttade 15, utflyttade 20; minskning 6; folkmängd 294.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *