Offentlig auktion.

Onsdagen den 20:de i denna månad låter Handlinden Herr E. Gerle medelst offentlig auktion, som förrättas vid Stenstu i Ahla, i mindre utrop försälja ett större parti torr björk- och ekved, utgörande 170 kuster, äfvensom ett mindre parti ekbräder och plankstamp; blifvande anstånd med betalningen vederhäftige köpare lemnadt till den 24 nästkommande Maj. Auktionen börjas kl. 11 f. m.
Kräklingbo den 12 Januari 1875.
Auktions-Förrättaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *