Rättegångs- och Polissaker.

Följande utslag i förut omnämda, af rådhusrätten å cellfängelset härstädes handlagda mål, afkunnades å nedannämda dagar:

1) Den 5 sistl, december: ogifta Margaretha Johann Olsdotter ifrån Eskelhem, för 1:sta resans stöld: 4 månaders straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende i 3 år; för bedrägeri, att till kronan böta 30 kr och derjemte ytterligare vara förlustig af medborgerligt förtroende i 1 år;

2) bonden Lars Niklas Martell ifrån Eskelhem, tilltalad för samma brott som ofvannämda Margr. Joh. Olsdr, kunde, i brist af bevisning, icke sakfällas, men dömdes deremot att för oskickligt uppförande inför rätta böta 25 kr;

3) f. pontonieren A. Edvall, den 12 december, för 2:dje resan stöld, till 2 års, 6 mån. straffarbete samt förlust af medborgerligt förtroende i 8 år;

4) Den 19 december: Carl Johan Fedder, för andra resan stöld till straffarbete i 1 år och 6 mån samt förlust af medborgerligt förtroende i 5 år.

5) Målaren O. Ehrsson för snatteri att böta 20 kr.

6) förre artilleristen Johan Wilhelm Johansson för 3:dje resan stöld, dömdes den 30 dec. till staffarbete i 2 år och 2 mån. samt 6 års förlust af medborgerligt förtroende.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *