Silfverbröllopsfest.

Såsom ett tillägg till notisen iföreg. nr rörande hr konsul Cramérs med frus i Ronehamn silfverbröllopsfest kunna vi nu meddela, att kommunens hedersgåfva till hr C. öfverlemnades af hr. konsul Broander, som dervid i varma ordalag framförde Rone församlings tacksamhet och erkänsla, äfvensorn att hr doktor Brydolf i ett längre, högst anslående tal i bunden stil tolkade betydelsen af dagens fest, noder hvars lopp talrika lyckönskningstelegram och skrifvelser anlände.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *