Förordnande.

Kongl. maj:t har d. 30 nästl. okt. förordnat auditören C. S. Engström att i vederbörande landshöfdings och biskops frånvaro föra ordet i direktionen för Wisby hospital samt Gotlands läns lazarett och kurhus, hvarjemte kongl. maj:t till ledamöter i nämda direktion förordnat fältkamereraren C. A. Ljngholm och grosshandlanden C. Procopée.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 November 1874
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *