Broomläggningar.

I dag kommer en större bro å s. k. Libbenarfve qvior emellan Sigters i Hafdhem och By i Habblingbo att omläggas då i stället kan begagnas vestra landsvägen föbi Qvinnegårda och Hejslunds i Hafdhem;
I dag och i morgon en större och flera mindre broar å allmänna vägen emellan Ingvards i Träkumla och Mickelsgård i Vall socken, då i stället för nämnde väg, som derunder blir ofarbar, kan begagnas södra landsvägen och kungsvägen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Oktober 1874
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *