Auktion.

I anseende till ångqvarnsegaren Olof Niklas Olssons offentlig Auktion, som förrättas vid ”Alfva ångqvarn” Onsdagen den 4:de instundande November kl. 10 f. m., till den högstbjudande försäljas:
1:o) ångverket, bestående af en maskin, om 25 nominella hästars kraft, med axlar, drifhjul och bälten m. m. jemte qvarnhusbyggnad af sten med fyra par sten.
2:o) Ett såghus af stolpvirke med en lång-, en kross- och två spån-bänkar samt en vadmalstamp.
3:o) En mindre manbyggnad af trä, på 6 fot hög stenfot, inredd till tre rum och förstuga samt kök och brygghus i stenfoten; ladugårdshus och smedja likaledes af trä. Alla åbyggnader under spåntak.
Vid samma tillfälle försäljas all efter den aflidne befintlig lösegendom, bestående af ett silfverfickur, malm- och kopparkärl, porslin och glas, möbler, betsade: en skänk af eke, spel- och skrifbord, stolar och en tvättkomod, oljemålade: sängar, bord och stolar. Goda sängkläder och linne samt den aflidnes gångkläder. Körredskap, hvaribland en resvagn, en arbetsvagn, ett par bättre och ett par arbetsselar samt en bättre enbetssela. Ett par hästar, deribland en hingst, fyra år gammal.
Betalnings- och öfrige vilkor i och för ångverket samt åbyggnaderna skola före utropet tillkännagifvas; för lösegendomen lemnas säkre ock godkände inropare 4 månaders anstånd med betalningen.
Alfva och Gudings den 13:de Oktober 1974.
Efter anmodan.
And:s Magn:s Eneman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Oktober 1874
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *