Auktion vid Hägvalls i Wänge.

I anseende till Hemmansegaren Olof Olofssons vid Hägvalls i Wänge dödlige frånfälle, låta hans sterbbusdelegaremedelst offentlig auktion, som kommer att förrättas Fredagen den 23 och Lördagen den 24 innevarande månad, begge dagarna från kl. 11 f. m. försälja hela lösöreboet, bestående af guld, silfver, malm, messing, koppar, then, bleck och jernsaker, kreatur såsom 3 hästar, 3 oxar, kor, ungnöt, lam och svin, åker- och körredskaper såsom vagnar, kälkar, ressläda, vänd- och spetsplogar, harfvar, mullfösar, vrång- och foderhäckar, tröskverk, vindmachin, selar, oxok, en mängd möbler och husgerådsssker, goda fjäderfyllda sängkläder, bordlinne, porslin, glas och träkärl, mansgångkläder, ett parti hö, halm och spannemål samt potates. Vederhäftiga köpare erhålla 3:ne månaders betalningsanstånd.
Kräklingbo d. 13 Okt. 1874.
Utredningsmannen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Oktober 1874
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *