Auktion.

Fredagen den 16:de innevarande Oktober låter firman Graham Brothers medelst offentlig Auktion, som hålles vid Sågby i Norrlanda och börjas kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja dess flerstädes uppförda sågbyggnader med deri varande ängsågsverk, såsom ångpanna, mashin, axelledningar, drifhjul och bälten allt i godt och komplett skick med tillhörande 2:ne större och en mindre långbänk, en patentbänk, en kross, 2:ne kantbänkar och 3:ne släfbänkar, äfvensom särskildt eller hvart för sig fem stycken större och ett mindre boningshus, en magasinsbyggnad och ett ladagårdsbus, samt diverse lösegendom, bestående af flera lösa cirkulärsågar, tvärsågar, kofötter, jernspett, nafvare, piskor, skyfflar, lampor, stegar, båtshakor, slipstenar, lycktor, block och kettingar, mjölbingar, vattenbingar, hackelsekistor, samt ett parti hö och halm, ett större parti sågad och stackad yt ved, diverse vrakvirke såsom bräder, ståt- och takspån, åtskillig smedjeredskap och husgerådssaker, bestående af fjäderfyllda sängkläder, stopptäcken, en säng, skrifpulpet, bord och stolar m. m. Med betalningen för lösörepersedlarna lemnas godkände köpare 4 månaders anstånd och kommer betalningsvilkoren för sågverket att vid Auktionstillfället tillkännagifvas.
Othem den 3:dje Oktober 1874.
Efter anmodan.
J. A. SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Oktober 1874
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *