En mindre vanlig present,

åtminstone på Gotland, har sällskapet D. B. W. fått i dessa dagar mottaga från hr veterinärläkaren E. Schoug, nemligen två stycken högfärdiga påfåglar, fär hvilka nu ett särskildt hus eller ”bur” inredes i närheten af Botaniska trädgårdens drifhus. De granna fåglarne komma att, då väderleken sådant tillåter, fritt spatsera omkring i trädgården.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Oktober 1874
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *