Gåfvor till Gotlands Fornsal.

(se Gotlands Tidning mo 69 och 71).
Forts. fr. N:o 77.

Landskamrer Joh. Gardell: Porträtt i olja af kyrkoherden i Garda Lars Barthold [Norby] Gardell; Porträtt i olja af dennes hustru Kristina Axelsd:r Assersson.
Fabrikör J. D. Lang: Modell af vattenqvarn; Modell af väderqvarn; Modell af krossmaskin [med 4 hjul]; Modell af maskin med återvändande rörelse; Modell-stycke för vinnande af större säkerhet för fara vid tröskverk; 4 st. Modeller till skottharpuner [för jagt efter hafs-själ]; och Skott-harpun af järn [för själ-jagt], allt uppfinningar eller mekaniska förbättringar af Fabr. Tobias Lang. Lin-kam. Sängvärmare af messing [utan lock]. Stol med säte af trä och hög rygg. Kreaturs-Buch [Örtbok] af Jacobus Theodorus Tabernaemontanus, Fol., Lipz. 1625.
Fru Fredr. Rosvall, f. Öberg:
”Lumma„ [väska] en af Två —, ut-af siden, svart och broderad af Farmors mor, C. S. [H.] B = Hejdenberg. Bindmössa af siden, hvit. Bindmössa af siden, violett [med krusadt pannstycke]. Sorge-pannstycke.
Mamsell Carolina Bergman: Mugg af postlin [prydd med åkerbrukssinnebilder].
Jungfru Anna Maria Malm: Taflor af svart sammet, broderade med silfvertrådsöm samt prydda med silkestofsar.
Mamsell Mina Kahl: Skor af siden, hvita.
Fru Regina Sundahl, f. Åberg: Kam, hög, genombruten.
Fru Cath. Elis. Schlau, d. 24 Aug. 1781 f. Åberg:
Sol-fjäder, stor, grön. Sorge-sol fjäder, svart målad i hvitt.
Ombudsmannen C. G. Bahr: Nyckel af mesring [till hästhufvudlag].
Doktorinnan M. S. Kolmodin, f. Gerle: 6 st. Pappers-.sedlar, af hvilka fem R. S. Riksgälds Contoirs sedlar och den 6:te en s. k. “Fahnehjelmare“ å S:r 1 R:d 24 sk., alla af 1790.
Fru Elis M. Löfvenberg, f. Butendorff: Väst af svart kashmir, broderad. Fänriks-värja [af H. P. L. buren vid Gotl. Nat.-Bev.].
Jungfru Margreta Eskilson: Sko spännen af tenn.
Urmakaren Gust. Forsberg: Sopp skål af fayence.
Sjökapten Joh. Herlitz: Hjul naf, 17 1/2 tum [till trä axel-vagn].
Urmakaren K. J. Ehinger: Natt låda.
Fru E. M. Rondahl, f. Rundherg: Barn-svep [dop-klädsel] med Bröst lapp af rödt siden med silfverbroderi. Barn-mössa af hollands-lärft, hvit, helt broderad.
Fru C. C. Herlitz, f. Åberg: Dosa af koppar, emaljerad, grön med blommor. Sol-fjäder af elfenben, blå med valjetter. Kam, hög, dubbel och genombruten. Kaffe-kopp [med fat] af äkta postlin, blå och hvit. Tafla [landskap] med schattér-söm i silke af A. M. F., 1803.
[Forts.]

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Oktober 1874
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *