Vårdslös behandling af hästar.

Sistl. torsdag blelvo ett par hästar, tillhörigt åkaren C. Hellgren, förspända ett fordon, skrämda å Adelsgatan och kommo att skena samt hunno, förunderligt nog, Adelsgatan utföre, förbi all sten och bråte vid det under byggnad varande nya metodistkapellet, och rusade slutligen in genom handl. Mårbäcks butikfönster, detvid en mängd glas och diverse saker krossades. Formannen skadades något, men behöfde icke läkarevård.
Samma dag kommo äfven ett par hästar ifrån Hästnäs att skena, och skadades dervid formannen så illa, att han måste intagas å lasarettet, der han för närvarande vårdas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Oktober 1874
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *