I anseende till förestående Bouppteckning

efter aflidne Ångqvarnsegaren O. N. Olsson i Alfva, anmodas alla dem, som häfta i skuld till den aflidne, vare sig efter förskrifningar, för sågning, malning eller siktning, eller hafva något att fordra, sådant skriftligen till mig anmäla före den 28 d:s eller ock sagde dag i Sterbbuset, då bouppteckning förrättas.
Alfva och Gudings den 15 September 1874.
AND:s MAGN:s ENEMAN,
anmodad utredningsman i sterbbuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 September 1874
N:r 75

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *