Altartavlan får stanna vid Petsarve.

Under en resa för Gotlands Fornsal har fil. kand. Bengt Söderberg besökt Petsarve i Ardre för att besiktiga den där befintliga altartavlan, vars befintlighet av förste provinsiläkaren Kurt Bergström anmälts till riksantikvarien.
I sin besiktningsrapport till riksantikvarien meddelar kand. Söderberg, att altartavlan befanns vara ett arbete från 1800-talets början utan större konstnärligt värde. Tavlan har förvärvats för Petsarve vid Ardre kyrkas restaurering på 1890-talet. Ägaren önskar behålla densamma, och det finns ingen anledning för Gotlands Fornsal att nu förvärva den.
Vid samma tillfälle besiktigades en del huggna stenfragment vid Ardre kyrka, som anmälts i samband med altartavlan. Av intresse var en kalkstenshäll med ett uthugget rektangulärt fönster, härrörande från en medeltida byggnad. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *