Första borgenärsammanträde

i lantbrukaren Axel Lagergrens, Stenstugu i Björke, konkurs har i dag hållits inför konkursdomaren i norra domsagan. Boet uppvisade i tillgångar kr. 14,431.55 och i skulder kr. 36,284:37. Bristen uppgår alltså till kr: 21,852:82. Till förvaltare utsågs landsfiskal Thure Holmqvist, och rättens ombudsman är stadsfiskal Herbert Ullman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *