Den andliga vården vid truppförbanden.

K. m:t har av anslaget för befrämjande av den andliga vården vid armén tilldelat Gotlands artillerikår 240 kr. och Soldathemmet vid Visborgs slätt 500 kr. Gotlands infanterikår har icke erhållit något anslag, enär vid kåren finnas reservationer överstigande det belopp, som eljest skulle hava tilldelats kåren. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *