Enligt anmälan

komma å nedannämda dagar följande broar å allmän väg att ritvas och omläggas, neml. Thorsdagen och Fredagen den 17 och 18 dennes 2:ne mindre broar å landsvägen emellan Botvatte och Orleits gårdar i Ahla socken, då i stället kan begagnas vägen genom Kräklingbo och Gammelgarns socknar; samt
Tisdagen 21 och följande dagar den 22, 23 och 24 i innevarande månad, en större bro i närheten at Sixarfve gård i Wiklau socken då i stället vägen förbi Wikarfve gård i samma socken kan begagnas.
Wisby Landskansli d. 10 Sept. 1874.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 September 1874
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *