Gotlands infanterikår.

Värnpliktige befälseleven vid Gotlands infanterikår Eric H. Wångmark anhåller hos k. m:t om rätt att antagas till reservofficersaspirant vid hären, utan hinder av att ansökningen ej ingivits i föreskriven tid. Militärbefälhavaren tillstyrker framställningen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *