Allvarligt skadad under militärövning

blev i går i trakten av Austers i Hangvar en värnpliktig vid artillerikåren 62/1 Rosdahl från Malmö. Denne förde en av batteriets stora lastbilar, men körde plötsligt i en kurva ut i diket och rakt in i skogen, där bilen välte. Av de två personer, som befunno sig i förarsätet, kom föraren under bilen och tillfogades skador i ryggen, medan den andre kastades åt sidan och undkom oskadd. Den skadade fördes i ambulans till lasarettet. Enligt vad som meddelas därifrån i dag, tyckas skadorna huvudsakligen bestå i kontusioner, varför någon fara för framtida men icke synas föreligga.
Om anledningen till olyckan uppges det, att Raspedalen i bilen skulle ha fastnat, så att bilen icke kunnat stoppas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *