Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdadagen den 18 oktober 1982 klockan 1 e. m. kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den Carl Gustaf Hallin tillhöriga fastigheten 1/32 månad Eriks 1 3 i Anga socken.
Fastigheten, som är belägen å ömse sidor om enskilda vägen från Anga kyrka förbi Bendix till Bajo fiskläge, omkring 4 km. från kyrkan och bygdevägen genom Anga socken innehåller i areal omkring 20 tunnland, varav omkring 5 tunnland åker och resten hagmark.
Åkern består av dålig grusjord, till omkring 12 tunnland besådd med vete under det resten ligger i träda och vall. Hagmarken är bevuxen med ungskog.
Fastigheten som är obebyggd, har saluvärderats till 1,600 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheten häftar, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 24 augusti 1932.
A. E. Rodhe.
Ragnar Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *