Liqvider.

Att Auctionerne sors af undertecknad förrättades den 26 Februari detta är hos Petter Classon Timans i Hörsne, den 26 Mars hos handlanden Viktor Norman vid Båtvaldevik och den 31 hos Anders Andersson Waters samt den 20 April hos Nils Dahlström Kopungs i Gothem, den 1 April hos Thomasson Rå, den 7 hos Olof Larsson Alleqvie i Wallstena och den 10 hos Johan Larsson Hartvigs i Ganthem, samt den 18 i sistnainda månad hos Gustaf Nilsson Öjars i Ekeby, förfalla till betalning den 1 instundande September, samt att liqvid för gjorda inrop emottagas på nedannämde dagar:
Thorsdagen den 3 September kl. 9 f. m. vid Timans, s. d. kl. 1 e. m. vid Waters, kl. 5 e. m. vid Båtvaldevik då äfven liqvid för auction vid Kopungs uppbäres; Fredagen den 4 kl. 9 f. m. vid Öjars, kl, 2 e. m. vid Rå och kl. 4 e. m. vid Alleqvie, Lördagen den 5 kl. 5 e. m. vid Hartvigs. Sådant varder till de betalningsskyldiges efterrättelse meddeladt.
Hörsne den 24 Augusti 1874.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *