Från infanterikåren.

Till fanjunkare i Gotlands infanterikår ha utnämts officersaspiranterna vid kåren Stig Runeborg och Stig Erikson samt reservofficersaspiranten Erik Åkerman och till furirer i kåren reaervofficarsaspiranterna Nils Erik Palmqvist och Stig Holmbäck.
— Överstelöjtnant Tillberg har i dag kl. 9,30 f. m. emottagit regementet och hälsat de till regementsövningarna nyinryckta välkomna. Mottagandet skedde under övliga former, i det att musikkåren medverkade och fanan blottades.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *