Högre allmänna läroverket.

Nyutnämde adjunkten vid högre allmänna läroverket i Visby Martin Klint anhåller has skolöverstyrelsen om tjänstledighet under innevarande läsår för fortsatt tjänstgöring som vik. adjunkt vid högre allmänna läroverket i Jönköping. Till vikarie föreslår rektor fil. mag. H. Gauffin. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *