Från sjön.

— Köpenhamn, 7 sept. (TT). Enligt Dagens Nyheter har danska ångaren Kirsten av Köpenhamn, som på tisdagen anlände till Aarhus med last av koks från Glasgow, vid inseglingen till Pentland Firth påseglat trålaren Stratmiglo från Aberdeen. Trålaren klövs mitt itu och sjönk så gatt som omedelbart medan den danska ångaren endast erhöll en buckla i fören. Den skotska trålarens besättning, som uppgick till 10 man, räddades ombord på Kirsten som sedan landsatte den på Skottlands nordkust. De närmare omständigheterna vid kollisionen äro ännu icke utredda.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *