Gotländska lantmännens centralförening

håller ordinarie föreningsstämma i Visby å stadshotellet lördagen den 10 dennes kl. 12.
Av styrelseberättelsen framgår att till föreningen äro anslutna 57 lokalföreningar med 1,384 medlemmar och 19 enskilda medlemmar. Föreningens medlemmar bruka tillsammars 16,7412 har åker.
Omsättningen under räkenskapsåret har varit kronor 1,249,270:11.
Tillgångar och skulder balansera å, kronor 822,570:82, och inkomster och utgifter, utvisande en vinst under året av kronor 15,869:46, å kronor 152,139:72.
Utöver vinsten hava medlemmarna i enlighet med tidigare beslut blivit gottgjorda kronor 20,556:50 i form av bidrag till avlöning åt lokalföreningslkassörerna, rabatter m. m.
Styrelsen föreslår och revisorerna tillstyrka, att vinsten disponeras på det sätt, att 5,000 kronor avsättes till reservfond, 5,000 kronor till avskrivningsfonden och 5,000 kronor till en förnyelsefond, samt att kronor 869:46 balanseras på, vinst- och förlustkonto.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *