Den nya stiftsnämden.

Stockholm 5 sept. (TT.) K. m:t har i senaste konseljen utsett ledamöter i stiftsnämderna jämte ersättare för dem. Förordnandena gälla tre år från 1 oktober. Utsedda äro för Visby stift riksdagsman Th. Gardell, Gans i Näs, (suppleant lantbrukare A. T. Jakobsson, Bölske, Eke, Havdhem, landstingsman Rud. Bolin, Gandarve i Alva, (suppleant lantbrukare A. H. Collberg, Nygårds i Follingbo), och landstingsman J. G. Geselius, Angelbos i Lärbro, (suppleant jordbrukskonsulent A. Eklund, Visby).
Domkapitlet skall nu välja två ledamöter jämte en ersättare, varefter k. m:t utser ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *