Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 4 segt.: överstelöjtn. Tillberg, Sylvan med fru, professor Bachér, häradshövding Forsberg, kapten Hallstedt, löjtnant Lindberg konstnär Kamke, inspektör Hedin, redaltör Enander, hrr Julnert Gustafsson, Gouvin, Lafora med fru, Rigner, Almer med fru, Abrahamsson med fru, Norman, Andersson, Svensson, Björkqvist, Åhberg, Moberg, Westerberg, Bent, Pettersson med fru, Sandström, Krusell. Tall, Wennberg, Johansson, Svensson, Hultman, Bergqvist, Söderström, Grundstedt, Lic, Nilsson. Steiner, Grandelius, professorskan Rooswal, fruar Lindbom, Johansson, Sandsjö, Ccderlind. Pettersson, Sundberg, Örnsjö, fröknar Ståhl, Ohlsson, Pettersson, Bolin, Hellman, Berg, Lingvall, Hallin, Lindström. Johansson, Sundberg, Engqvist, Persson, Rydström, Almecrantz. Pettersson, Knoschewsky, Nynäshamns missionsförening 11 pers.

Med THJELVAR från Nynäshamn den 5 sept.: Disponent Svensson, kamrer Möllerström, landsfiskal Andersson, löjtnant Lindberg, dir. Frigren hrr Ture, Nilsson, Bergström. Ohrsell, Vesterlund, Hansson, Gernatldt, Dahlöf Nilsson, Stockinger Ruhr, Hansson, Tallgot, Areschoug, Engdahl, Eriksson, Sillsn, Persson, fru Damberg, fröknar Alfven, Bjurbäck, Wallin, Bondesson, Johansson, Eriksson, Eliasson, Sörensen, Nilsen, Schröder, studeutbeväringar 22 pers.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *