Gotländsk hundraåring.

Änkefru Anna Lutteman, Stenkyrka.

Sitt hundrade år fyller om onsdag änkefru Anna Lutteman i Stenkyrka, vars blida anletsdrag här ovan möta läsaren. Han är nämligen född den 7 september 1832 vid Häftings i Hangvar och är alltså Gotlands äldsta invånare. Som man torde erinra sig hade vi i fjol vid denna tid – alltså till fru Luttemans 99-årsdag – en intervju med den gamla härngumman som då var pigg och nyter. Och hon har knappast förändrat sig under det år som flytt. Fortfarande vid jämförelsevis god hälsa, frånsett en och annan liten krämpa då och då, följer hon intresserat med vad som rör sig, i tiden. Visserligen har hon lite svårt för att läsa själv, enär hennes ögon då komma »ett vattna sig., som hon själv uttryckt det, men hörseln är det inget fel på, och hon lyssnar därför också gärna när nyheterna föredragas för henne ur Gotlands Allehanda, sam h-on haft så länge hon minns. Änka sedan ett 30tal år tillbaka efter sjökapten C. Lutteman åtnjuter hon i sin ålders höst en öm omvårdnad av en kvinnlig släkting, och på högtidsdagen om onsdag torde säkert många gutars tankar dröja hos den lilla rara gumman vid Lundby i Stenkyrka, som denna dag är hela Gotlands födelsedagsbarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *