Den döde hunden

har nu kommit i rätta händer. Ägaren hado sökt honom litet varstädes och fick i går genom polisen veta att hunden anträffats. Huruvida hunden dött av råttgift är dock ganska ovisst. Han blev för en tid sedan svårt biten, och ehuru detta sår nu var nästan läkt, kan det ju tänkas att det indirekt varit orsaken till dödsfallet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *