Biograferna.

När en tysk filmoperett står på programmet är det vanligt att man väntar sig något extra trevligt. Och förhoppningarna infrias vanligen. De tyska filmerna ha mer och mer kommit att intaga en särställning och t. o. m. skjutit Hollywood något i bakgrunden. »Kärlekskommando» är en dylik tysk filmoperett med melodisk musik och småtrevliga situationer, vilka ovillkorligen sätta publiken på gott humör. Det är ju lätt att föreställa sig, att en hel del lustiga poänger måste uppstå, då en ung flicka under tre års tid såsom kadett är inskriven vid en militärakademi utan att hennes kön upptäckes. Men så kommer där en gosse som är löjtnant och heter Gustav Frölich i det civila, och under hans kommando får den mycket feminina kadetten rätt besvärligt i tjänsten. Som sig bör klaras härvan till sist upp till alla parters belåtenhet. Flicka-kadetten spelas av en ny stjärna vid namn Dolly Haas, rätt söt, som spelar sin roll med friskt humör, I all sin oförarglighet är stycket — d, v. s, filmen, icke flickan — småtrevlig och kan därför rekommenderas. Vid premiären på Regina i går var det också fullt hus och så torde väl även bli fallet de följande kvällar filmen visas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 September 1932
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *