Fröken Söhrlings konsert

i förrgår var, efter våra förhållanden, mycket ”talrikt besökt, hvarvid dock det öfvervägande antalet åbörare tycktes bestå at resande. Biträdd af flera artister fr. kgl. teatern, var frök. 8, i tillfälle att bjuda på ett ganska omvexlan de program. Konsertgilverskan återgaf med sin rena, skära och sympatiska stämma samt sitt så omtyckta älskliga föredrag, flere stycken i olika stil neml. arior ur operorna ”Stradeila” och ”Afrikanskan”, nya, af vår berömda kompositör Aug. Söderman komponerade och frök. S. tillegnade visor i folkton; duon emellan Rocco och Leonore i ”Fidelio” tillsammans med bassångaren hr Strömberg, hvilken, med mjuk och fyllig ton äfven återgaf en romance ur Wagners ”Tanonbäuser”. Särdeles anslående var hr Fritz Södermans violoncellspel, hvitket denna gång fann sitt uttryck i en med hans kända eminenta talang utförd Capriccio öfver skotska folkmelodier af Kuwmer, hvilket nummer också vann rättvist erkännande. De animerade åbörarne tillkännagålvo förötrigt genom rikligt bifall sin belåtenhet med aftonens alla prestationer.

D. D. K. K. H. H. prinsarne Carl och Eugéne med uppvaktning hedrade konserten med sin närvaro.
Enligt hvad i dagens nr synes får den musikälskande publiken snart ett nytt tillfälle till konstnjutning, då hr prof. Lindberg den 28 dennes gitver konsert. Af oss Visbybor, hvilka icke ega tillgång till ens så mycken aftonunderhållning som en smula harmonimusik dessa herrliga sommarqvällar bör och kan icke ett sådant tillfälle, som det ofvannämnda försummas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juli 1875
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *