På-grundstötning.

Tyska skon. Renskea, kapten Buss, på resa från Narva till Geestermiinde med last af bräder, strandade natten mellan den 3 och 4 d:s i stark storm och tjocka å Flytaren utanför Hamra; men med bjelp från land och genom att kasta däckslasten öfver bord, kom fartyget åter flott och fortsatte resan, utan att hafva lidit vidare skada.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Juli 1875
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *