Till den sista vilan

fördes, som förut nämta, i lördags eftermiddag stoftet efter framlidne styrmannen i Ångfartygsaktiebolaget Gotland Alexander Wallander. Gravkapellet, där jordfästningen förrättades av pastor Åberg, hade vackert dekorerats med flaggor, blommor och levande ljus, och framför kistan hade den rika blomsterskörden ordnats i form av ett ankare. Efter högtidligheten i kapellet fördes kistan till graven på norra delen av gamla kyrkogården, där den sänktes. Konsul Carl E. Ekman framträdde därefter och yttrade några ord av saknad och tacksamhet. Han framförde bolagets, sia egen och kamraternas tack och sista hälsning, och nedlade ångbåtsbolagets och en egen krans. Därefter framträdde representanter för olika grenar av ångbåtsbolagets verksamhet och nedlade kransar. På de anhörigas vägnar framförde därefter landsfiskal Svante Lindström ett tack för anslutningen vid sorgeakten liksom för de vackra bevis på hågkomst, som i form av den rika blomsterskörden kommit den bortgångnas minne till del. Sedan pastor Åberg till sist yttrat några ord och lyst frid över graven, var den högtidliga akten förbi.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *