Passagerarelista.

Med VISBY från Stockhol m den 21 aug.: Landshövding Reuterskiöld, major W iberg, baron Giertha, dr Lundberg Sahlwén, godsägare von Harboe, disp. Lundberg; fabrikör Schultz revisor Pettersson, dir. Broander. mr Wilder, hrr Manner, Hagström, Andreasson, Klinte-berg, Banck, . Zimmerman, Olsson, Eskil. Palm, landshövdingskan Reuterskiöld; fruar Giertta, Meler, Blomgvist, Schultz, Holme, von, Lundberg, Clason, Andreasson, Thomasson, Broander, fröknar Bratt, Sandin, Cramér, Thulin, Brundt, Hägg, Karlsson, Andreasson, Bergström, Lagerström, Holm, Moberg, Myhr.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 21 aug.: Doktor von Zweigbergk, hrr Berling, Hammarström, Harlin med. fru, Eriksson, Wigren, Kintz, Eire, Cedergren med fru, Lilja med fru, Andersson, Widman, Sunden Forsberg, Jansson. 0 sson, Eriksson, Andersson, Klintberg, Högsberg, Flademark, Hörgren, Öhman, fruar Lübeck. Nelson, Sylven, Högsberg, Udden, Öhman, Åhman, Flademark, Andersson, fröknar Forsell, Widegren, Åhman, Heron, Lundin, Gunnarsson, Thorelius, Coddelius, Thomson, Hultgren, Åsblom, Törnkvist.

Med HANSA från Nynäshamn den 22 aug.: Dr Chai-Claus, professor Rosen, kamrer Olofsson, hrr! Phail, Nordeman, Fastin, Molinder, Crona, Blomqvist, Bolin, Bolin, Gylling, Müller, Olsson, Ede, Hedenberg Enderlein, Dyhlén, Hyggert, Eliasson, Mohlin, Loven, Vrolander, Hyrt, Johanssbn, Peyron, Visen, Jakobsson Pontan, Hansson, Ericsson, familjen Thunberg, 3 pers, doktorinnan Chai-Claus, fruar Phail, Thungren, Ahlström, Peyron, Nordeman, Hart, Johansson, Gylling, Hyert, Eliasson, fröknar Thungren, Kjellson, Gylling, Larsson, Bergström, Vrolander, Peterson, Svensson, Grafström, Lövgren, Bonnevier.

Med VISBY från Kalmar den 22 aug.: kapten Thorén, disp. Kronqvist, komminister Berg? ing. Eriksson, dr. Granier, herrar Christensen, Malthe-Brunn, Kretschman, Novalowsky, Samzellus, Carls- son, Persson, Lövendal, Renström Huséa. fruar Malthe-Bruun, Christensen, Novalowsky, Renström, Witt, Molin, Samzelius. Kronqvist, Lindberg, Björkdal, fröken Dederich, Melehus Fredriksson, Andersson, Gustafsson, Nordström, Karlsson, Nord, Johansson, Nylund, Bolin, Olausson, Hansson Edling.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *